Οικονομικά Δεδομένα

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014