Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1934 ως εταιρεία τεχνικών αντιπροσωπειών με το όνομα ΜΙΛΤΟΣ Π. ΠΕΣΝΙΚΙΔΗΣ, το 1969 έγινε ΕΠΕ και το 1986 περιήλθε στην κυριότητα του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ ΚΟΥΒΕΛΗ και της οικογένειας του, οπότε απέκτησε και την σημερινή ονομασία της.

Οι δραστήριοτητες της εταιρείας επικεντρώνονται στις προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στον ΟΣΕ, στην ΥΠΑ και σε μεγάλες βιομηχανίες καθώς και Τεχνικές Κατασκευαστικές Εταιρείες.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς ενεργούμε ως αντιπρόσωποι Οίκων του εξωτερικού ή ως εισαγωγείς και διανομείς των προιόντων που προμηθεύουμε.

Εκτός από μια σειρά γνωστών εταιρείων του εξωτερικού, που αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα, συνεργαζόμαστε και με μία πλειάδα άλλων εταιρειών, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο (βλ. "Συνεργασίες").